-A A +A

Doplerografiya

Doplerografiya – asosiy tomirlari(arteriya va vena)dagi qon tezligini aniqlashda, aterosklerotik toshma borligini  va devor tromblari, tomirlarning torayishi, osteohondrozni rivojlanishga olib keluvchi, miya va bo’yin tomirlarida qon aylanishining buzilishi ko’rishda  foydalaniladigan usul. Zaiflik, bosh og’rig’I, bosh aylanishi, ko’rish qobiliyatining pasayishi, quloqlardagi shovqinlarni aniqlash uchun ham foydalaniladi. Tomir potologiyasi rivojlantirish va uni boshlang’ich bosqichlarda aniqlash.

Miya va bo’yin dopplerografiyasi  o’z ichiga, uyqudagi, omrov va umurtqa arteriyalari tekshiruvini oladi. Bosh aylanishi, yurishdagi beqarorlik, egilganda yoki keskin ko’tarilishda paydo bo’ladigan ko’z oldi qorong’ulanishi, bosh og’rig’I va hakozolar kelib chiqanda umurtqa arteriyalarining tekshiruvi  muhim hisoblanadi. O’z vaqtida mutahasisga uchrashish va tomirlar tekshiruvini o’tkazishda, Siz o’tkir miya qon aylanishining buzilishini rivojlanishini oldini olgan bo’lasiz. Dupleks tekshiruv. Bo’yin va miya dopler tomirlarning tekshiruvi quyidagi simptomlarning paydo bo’lganida o’tkaziladi:

·         Doimiy bosh og’riqlari

·         Bosh aylanishi

·         Hushini yoqatish

·         Hotirani va e’tiborni yoqatish           

·         Tez charchash

·         Koordinasiyani yoqatish

·         Uyquning buzilishi

·         Arterial bosimning osishi (hamda buyrak arteriyasi doppleri)

·         Nevrologik buzilish

·         Bosh-miya jarrohati, insult va tranzitor ishemik hujumdan keyin

·         Bosh miyada rak borligini tahmin qilish

Qo’l-oyoqlar tomirlarining dopleri, oyoqlardagi arteriya va venada kasallik simptomlarining paydo bo’lishida tayinlanadi. Oyoq tomirlarini Dopler UTT, oyoqlarda og’riq his qilayotgan yoki yurishda charchoq alomatlarini bo’lgan insonlarda, oyoq terisida chanchib og’rishni his qilgan, sovuqqa bo’lgan sezgirlikning osishi, terida bolder yarasi paydo bo’lganda (terining tez tuzalmaslik kamchiligi), hamda oyoqlarda shish paydo bo’lganda, teri ostidan vena (varikoz) kengayishining ko’rinishi va boshqa holatlarda qo’llaniladi. Tomirlarni Doppler UTT qilishga mahsus tayyorgarliklar talab qilinmaydi.