-A A +A

Elektroansefalografiya (EEG)

Elektroansefalografiya (EEG) – miyaning alohida zonalari, sohalari va qismlarning bioelektrik faoliyatining umumiy qaydi asoslangan holda, miya faoliyati o'rganish usuli. Eng muhimi, epileptik tutqonog’I bor bemorlarning EEG qayd ettib borish hisoblanadi.

EEC epileptik hurujlad amalga oshiriladigan eng muhim va yagona nevrologik ambulatoratoriya tadqiqotlar biri hisoblanadi. Birinchi navbatda, EEG epileptik hurujni boshqa hurujlarda ajratib va ??ularni tasniflash qilish uchun yordam beradi.

EEG yordamida dori bilan davolash tugatish to'g'risida qaror, shuningdek hujumlararo davrlarida miya faoliyatining zarar darajasini aniqlash uchun, dori bilan davolash dinamikasini kuzatish, ta'sirli hurujlarni qo’zg’atishda ishtirok etuvchi, miyaning qismlar o'rnatishingiz mumkin.

Tadqiqot maqsadi:

• epileptik faoliyatni aniqlash va epileptik hurujlar turi aniqlash.

• shikastning intrakranial o’chog’larni diagnostika qilish (yalig’lanish, shish).

• moddalar almashunivi kasalliklari, miya ishemiyasi, uning jarrohati, meningit, ensefalit, aqlliy faoliyatning rivojlanishinig buzilishi, ruhiy kasalliklarda bosh miyaning elektrik faoliyatini va turli dorilar bilan davolashini baholash.

• bosh miya faoliyatini darajasini baholash, miya o’limini diagnostika qilish.