-A A +A

Elektrokardiogramma (EKG)

Elektrokardiogramma (EKG) - harakatlanuvchi qog'oz lentaga, yurak ishini olib boruvchi elektr salohiyati grafik yozuv. Yozuv elektrokardiograf (electrocardiograph) deb nomlangan maxsus asbob bilan amalga oshiriladi.

Biz klinikada EKG 3 kanalli, 6-kanalli qurilmalar Schiller, shuningdek nagruzkali va dori-darmonli tadqiqotlar olib bormoqda.

EKG uchun ko'rsatmalar:

Yurak xastaligi va bu kasalliklar uchun yuqori xavf tahmini.

Yurak kasalligi, yurakda og'riq paydo bo’lishi, nafas qisilishining rivojlanishi yoki mustahkamlash, aritmi kelib chiqqan bemorlarning yomonlashishi.

Har qanday jarrohlik oldin.

Patologik jarayonda Ichki organlar kasalliklari, endokrin bezlar, asab tizimi, quloq, burun va tomoq, teri kasalliklar kasalliklari va hokazolarning yurakka ta’sirini tahmin qilish.

Kasb xavfi borligi.

Elektrokardiogramma bilan, shifokor EKG xarakterli o'zgarishlar olib keluvchi, yurakning turli kasalliklarni tashxis qilish mumkin.