-A A +A

Exoensefalografiya

Exoensefalografiya (EhoEG) - ultratovush exografiyasi (0.5 dan 15 MGts / s gacha ultratovush chastotali) yordamida bosh miya tekshiruvi uchun noinvaziv usul. Bunday chastotaning tovush to'lqinlari organizmga tana to'qimalariga orqali kirish va ??boshqa tarkibi va zichligi (boshning yumshoq to'qimalarning, bosh suyaklari, miya qobig’i, orqa miya suyuqligi, qon) bilan chegara to'qimalarida yotgan barcha sirtlarni aks ettirish qobiliyatiga ega. Aks ettuvchi tuzilishi patologik shakllanishi bo'lishi mumkin (sinish o’chog’i, g’ayritabiiy tanalar, yiringlash, kistlar, gematomalar va boshqalar).

Exoensefalografiya (EhoEG)qo'llanilishi

Liqildogi hali o’sib chiqmagan 1,5 yilgacha bo’lgan bolalarda,EXoEG orqali olib boriladigan tekshiruvlarda, barcha miya tuzilmalarini baholash imkonini beradi. Kattalarda Exoensefalografiya quyidagi patologiyalarda miyaning hajmli shaklini aniqlash uchun, birinchi navbatda, amal qiladi:

bosh og'rig'i,

bosh aylanishi,

bosh shikastlanishi,

miyaning qorishiq va mahalliy shishishi,

Ichki miya gematomalari,

yiringlashlar,

miya o'smalari,

ichki miya gipertenziyasi,

Gidorsefaliya,

Bosh miyaning yallig'lanish kasalliklari,

boshqa miya kasalliklari.

Exoensefalografiya (EhoEG) kasalliklarni tashxis qilish uchun ishlatiladi:

Miya ishemiyasi, insult,

Titrash, miya urilgan joyning

Vertebrobasilar etishmovchiligi

Qon tomir distoni (QTD)

Miya qon oqimi buzishilishi

Bosh og'rig'i

Bosh aylanishi

Quloqlardagi shovqin

Ichki miya bosimi

Bo'yin shikastlanishi

Entsefalopatiya

Parkinson kasalligi

Gipofiz adenomasi