-A A +A

Reoensefalografiya

Reoensefalografiya (REG) – yuqori chastotali kuchsiz elektr tokini o’takizishdagi to’qimalarni elektr qarama-qarshligining o’zgaruvchan o’lchami yozuviga asoslangan, miya qon aylanish holatini boshqarish imkonini beruvchi, noinvaziv, xavfsiz va og'riqsiz usulidir.

Reoensefalografiya uchun ko'rsatmalar:

• bosh og'rig'i;

• bosh aylanishi;

• quloqlari shang'illadi;

• xotiraning buzilishi;

• bexushlik va bosh aylanish holati;

• ateroskleroz;

• arterial gipertenziya;

• Bosh miya shikastlanishi;

• vertebrobasilar yetishmovchiligi;

• Umurtqaning bo’yin sohasi osteoxondrozi.

REG ma'lumot beradi:

• miya qon ta'minoti tezligi;

• tonus va qon tomirlarining elastiklik holati;

• miya bo'shlig'idagi venoz oqishning tezligi;

• Bosh miya tomirlarining buzilishi;

• operatsiyadan keyingi davrdagi qon tomir va bosh miya shikastlanishi.